יעקובוב פיתוח תוכנה

תוכנות, תוספים, מדריכים, ועוד...

שמירת העדפות והגדרות וורד

אם ברצונך לפרמט את המחשב שלך, ולאחר מכן לשחזר את כל ההעדפות וההגדרות שהיו לך לפני הפירמוט, עשה את הדברים הבאים:

1. שמור את תבנית נורמל היא נמצאת בתיקיה הזו:

C:\Users\********\AppData\Roaming\Microsoft\Templa tes\Normal.dotm

2. גש לתפריט קובץ, אפשרויות, התאמה אישית של רצועת הכלים, יבא/יצא, יצא את כל ההתאמות האישיות

3. שמור את הסגנונות המהירים הנמצאים בתיקיה הזו:

C:\Users\*******\AppData\Roaming\Microsoft\QuickSt yles

4. שמור תוספים ותבניות שבתיקיה הזו:

C:\Users\********\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP

5. כדי לשמור הגדרות של ויזואל ביסיק יצא ושמור את המפתח הבא:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA

6. כדי לשמור אפשרויות וורד יצא ושמור את המפתח הבא:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options

14.0 הכוונה לוורד 2010, בוורד 2013 החלף ל- 15.0

כמו כן תוכל ליצא ולשמור את כל המפתח HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word

יש בו הרבה חומר חשוב