יעקובוב פיתוח תוכנה

תוכנות, תוספים, מדריכים, ועוד...

מדריך לתוסף מייפה מילוי שורה


לרכישה התקשרו: 052-7655759


תיאור כללי

מייפה את פיזור הטקסט בתוך השורה כך שהרווחים הלבנים יהיו אחידים ולא גדולים מידי.

אפשרויות ותכונות

התוסף פועל על הפיסקה שבה נמצא הסמן, או על טווח של פיסקאות נבחרות.

עיקרון הפעולה של התוסף הוא לרווח בצורה עדינה את הגליפים של האותיות שבכל שורה, וכן לרווח בין  האותיות וכך הרווחים שבין המילים יהיו אחידים ולא גדולים מידי.

אפשר להגדיר מקסימום קנה מידה לאותיות, וכן מקסימום רווח בין אותיות.

תמונות

לפני ואחרי