יעקובוב פיתוח תוכנה

תוכנות, תוספים, מדריכים, ועוד...


אודות התוסף 'הגה ותיקון מסמכים'


כידוע תוים כמו נקודה ופסיק סימן שאלה וסימן קריאה ודומיהם צריכים להיות צמודים למילה שלפניהם אם יש רווח לבן בינם למילה הקודמת נחשב הדבר לשגיאה אולם אין שגיאה זו מוצגת בבדיקת איות של וורד.
ע''י תוכנה זו תוכל לתקן שגיאות מסוג זה ועוד שורה ארוכה של שגיאות נפוצות הנוצרות בעת ההקלדה ובעת הדבקת טקסטים במסמך וכו' כמו רווח כפול, מעבר פיסקה כפול ועוד.
תוכל לסמן אלו שגיאות יבדקו ויתוקנו ובלחיצת כפתור כל השגיאות במסמך יתוקנו.

אפשריות למשתמשים מתקדמים:
1. יצירת רשימה מותאמת אישית, של תיקונים, הרשימה בנויה בצורת טבלה, שכוללת את עמודות כמו: חפש את, החלף ב, השתמש בתוים כללים, וכדומה.
2. באפשרותך להגדיר שתיקונים יבוצעו במסמך הפעיל או לחילופין ברשימה של מסמכים נבחרים, תוכל לבחור רשימה של מסמכים והתוכנה תבצע בכל אחד מהם את כל התיקונים שבטבלה.
3. באפשרותך לשמור טבלת תיקנים בקובץ ולטעון טבלה מקובץ, דבר זה שימושי כדי לשתף אחרים בטבלאות של תיקונים, וכן תוכל ליצור טבלאות עם תיקונים שונים עבור קבוצות מסמכים הנצרכים לסוגי תיקונים שונים.
4. חיפוש והחלפה עם הגדרת עיצוב, למשל: חפש כל מקום עם גופן Arial והחלף בסגנון 'כותרת 1'.


אפשרויות מתקדמות (בתוספת תשלום):
1. חיפוש והחלפה על פי צבע גופן.
2. ארבעה תפריטים מלאים של הוספת ג'וקרים [כמו מעבר פיסקה ^p וכדומה] לתוך תיבות חפש את והחלף ב, במצב תוים כלליים ובמצב רגיל.
3. יצואו ויבוא של טבלת ההחלפות לקובץ CSV שנפתח באקסל.


סרטון הדרכה לתוסף מאת ישורון קובי: