תוספים לוורד

שם המוצר מחיר בשקלים  תיאור כללי רשימת פקודות
אינדקס בקליק 600 יצירת שדות אינדקס ע''י בחירה של טקסט וקליק על עץ של רמות ערכי האינדקס. סימון ערך אינדקס ע''י הקלדה או ע''י בחירה במסמך, עד 9 רמות של ערכי אינדקס. יצירת מפתחות מאוד מהירה. לחיצה כפולה על ערך האינדקס מקפיצה את הסמן למיקום שדה האינדקס, עם אפשרות מהירה למחיקת שדות אינדקס.
עם לחצנים 'הבא' 'הקודם' כדי לבחור במילים דומות למילה הנבחרת במסמך, כדי לסמנם כערך אינדקס.

חדש: נוספה אפשרות שהערכים באינדקס יפנו לשם פרק או סימן ו/או סעיף או דף גמרא וכדומה במקום הפניה למספר עמוד כמקובל באינדקס הרגיל של וורד.
וכן נוספה תיבת חיפוש לחיפוש מהיר של ערכים במסמך .
עד כאן אלו פקודות שנועדו לסימן ערכי אינדקס במסמך, וכעת הוספנו גם פקודות להוספת האינדקס עצמו למסמך עם כמה שיפורים משמעותיים ביחס לאינדקס שוורד מציע:
1. באינדקס של וורד הרבה פעמים ערכים ראשיים שאינם מפנים לשום עמוד - הופיע אחריהם טאב, והרבה ערכים משניים שצריך להופיע אחריהם טאב לא הופיע, שני דברים מסודרים כאשר מוסיפים את האינדקס למסמך ע''י 'אינדקס בקליק'.
2. יש אפשרות להוסיף אות הפרדה בין קבוצות הא-ב באינדקס אף שהאינדקס מעוצב בסגנונות מהתבנית.
3. יש אפשרות למיין אוטומטית את הערכים באינדקס שיופיעו בסדרים שונים שלא לפי הא''ב למשל לסדר את מסכתות הש''ס או ספרי התנ''ך לפי סדר הדפסתם בתנ''ך ובש''ס ולא לפי א''ב וכן ערכים שהם רצף של סימנים כמו סימן א' סימן ב' וכו' אם יופיע לפי א''ב הרי שסימן ט''ו וט''ז יופיעו לפני סימן י' וע''י המיון האוטומטי ערכים אלו מסודרים לפי סדר עולה ולא לפי א''ב.

מדריך אפשר למצוא כאן
איחוד מסמך מפורק 250 מאחד מסמך ראשי ומסמך הערות שוליים למסמך אחד. אם יש לכם מסמך אחד המכיל את הטקסט הראשי, ומסמך נפרד שמכיל את ההערות שוליים, תוכלו עם תוסף זה ליצור מסמך אחד המכיל את הטקסט הראשי ואת ההערות שוליים גם יחד.
זיהוי מיקום ההערות שוליים נעשה על פי סגנון או על פי קוד.
עם תוסף זה תוכלו לעשות איחוד הערות שוליים עם הטקסט הראשי - בקלות.

מדריך אפשר למצוא כאן
הגהה ותיקון מסמכים מתקדם 400 מתקן בלחיצת כפתור שגיאות הקלדה נפוצות ועוד שגיאות. עם אפשריות מתקדמות. כידוע תוים כמו נקודה ופסיק סימן שאלה וסימן קריאה ודומיהם צריכים להיות צמודים למילה שלפניהם אם יש רווח לבן בינם למילה הקודמת נחשב הדבר לשגיאה אולם אין שגיאה זו מוצגת בבדיקת איות של וורד.
ע''י תוכנה זו תוכל לתקן שגיאות מסוג זה ועוד שורה ארוכה של שגיאות נפוצות הנוצרות בעת ההקלדה ובעת הדבקת טקסטים במסמך וכו' כמו רווח כפול, מעבר פיסקה כפול ועוד.
תוכל לסמן אלו שגיאות יבדקו ויתוקנו ובלחיצת כפתור כל השגיאות במסמך יתוקנו.

אפשריות למשתמשים מתקדמים:
1. יצירת רשימה מותאמת אישית, של תיקונים, הרשימה בנויה בצורת טבלה, שכוללת את עמודות כמו: חפש את, החלף ב, השתמש בתוים כללים, וכדומה.
2. באפשרותך להגדיר שתיקונים יבוצעו במסמך הפעיל או לחילופין ברשימה של מסמכים נבחרים, תוכל לבחור רשימה של מסמכים והתוכנה תבצע בכל אחד מהם את כל התיקונים שבטבלה.
3. באפשרותך לשמור טבלת תיקנים בקובץ ולטעון טבלה מקובץ, דבר זה שימושי כדי לשתף אחרים בטבלאות של תיקונים, וכן תוכל ליצור טבלאות עם תיקונים שונים עבור קבוצות מסמכים הנצרכים לסוגי תיקונים שונים.
4. חיפוש והחלפה עם הגדרת עיצוב, למשל: חפש כל מקום עם גופן Arial והחלף בסגנון 'כותרת 1'.

אפשרויות מתקדמות:
1. חיפוש והחלפה על פי צבע גופן.
2. ארבעה תפריטים מלאים של הוספת ג'וקרים [כמו מעבר פיסקה ^p וכדומה] לתוך תיבות חפש את והחלף ב, במצב תוים כלליים ובמצב רגיל.
3. יצואו ויבוא של טבלת ההחלפות לקובץ CSV שנפתח באקסל.

מדריך אפשר למצוא כאן
הסרת ניקוד וטעמים מתנה לרוכש תוספים לוורד מעל 1000 ש"ח הסרת ניקוד או טעמים מהטקסט הנבחר עם אפשרות להסיר רק טעמים או טעמים וגם ניקוד.
הערות שוליים רצופות 600 תוסף המסדר את הערות השוליים בצורה רציפה, וכל הערה מתחילה באותה שורה שבה מסתיימת ההערה קודמת, ולא שכל הערה בפיסקה בפני עצמה.

שיטת העבודה של התוסף

 1. בונה מסמך חדש על פי מסמך המקור
 2. במסמך החדש יהיו ההערות שוליים רצופות ולא כל הערה בפיסקה חדשה
 3. במסמך החדש לא יהיו רווחים גדולים בין הטקסט העליון להערות כמו שוורד עושה.
 4. התוסף לא נוגע במסמך המקורי, אלא מייצר מסמך חדש, כך שאם התוצאה לא טובה אפשר פשוט למחוק אותו, ואפשר לעשות תיקונים במסמך המקורי, ושוב להריץ את התוסף שייצר שוב מסמך חדש עם הערות רצופות.

רשימת האפשרויות

 1. תומך בטור אחד בטקסט עליון ובטור אחד בהערות שוליים
 2. סגנון לעיצוב הפניות שבטקסט עליון
 3. סגנון לעיצוב המספור של ההערות 
 4. מפריד שיבוא לפני המספור שבהערות
 5. תוספת לפני המספור שבהערות
 6. תוספת אחרי המספור שבהערות
 7. תוספת לפני ההפניות שבטקסט עליון
 8. תוספת אחרי ההפניות שבטקסט עליון
 9. המפריד בין הטקסט העליון להערות יהיה בדיוק לפי המסמך המקורי
מדריך אפשר למצוא כאן
השוואת עמודים 200 משווה את גובה העמודים במסמך, עד שכולם מסתיימים בקו שווה. 
מיועד לדפים עם טור אחד.
מציג כמה רחוק סוף העמוד מקו הגבול של הטקסט, מגדיל את המרווח בין הפסקאות עד שהטקסט מגיע לקו הגבול, כולל הגדלת מרווח בין שורות. כולל פקודה להשוואת כל העמודים במסמך בבת אחת. כולל שינוי תצוגה מהיר המציג את העמודים זה לצד זה.
אפשריות מתקדמות חדשות:
הגדלת הטור על ידי הגדלת מרווח בין השורות, לדוגמא אם הטור הימני קטן מהשמאלי ב 5 נקודות תוכל לפזר את 5 הנקודות האלו בין השורות של אותו טור כך שכל שורה תקבל תוספת מזערית של מרווח.
חיפוש במאגרים 220 חיפוש מתוך הוורד במאגרי ספרים ובקטלוגים שלהם חיפוש בתוכן הספרים ובקטלוג של אוצר החכמה ושל פרוייקט השו''ת וחיפוש בספרים של תורת אמת.
מתאים לאוצר החכמה גירסה 19 עד 21 כולל.
מתאים לפרוייקט השו"ת גירסה 17 עד 31 כולל.
בוחרים טקסט במסמך, אפילו טקסט לא רציף אלא מילה מכאן ומילה משם, לוחצים 'חפש' ומיד מקבלים תוצאות.
מדריך אפשר למצוא כאן
חיפוש במסמכים 200 חיפוש טבלאי במסמכי וורד הפתוחים תוסף לחיפוש בשיטה הטבלאית במסמך הפתוח, או בכל המסמכים הפתוחים, עם אפשרות לחפש בהערות שוליים.
מציג רשימת תוצאות בתוך חלונית, כאשר לוחצים על תוצאה, התצוגה של המסמך עוברת למיקום התוצאה.
מילות החיפוש מודגשות בצהוב בולט,
התוסף יכול לתקשר עם תוכנת החיפוש בתוכן המסמכים ולהציג במסמכי וורד תוצאות שהתקבלו בתוכנת החיפוש.
בחלק ההורדות אפשר למצוא וידאו המציג את התוסף בפעולה.
חיפוש רג'קס 400 חיפוש בתחביר העוצמתי "רג'קס" הדומה ל"גריפ" של אינדיזיין. התוסף מחפש במסמך וורד הפתוח, עם ביטוי רג'קס, המאפשר לתפוס חלקי טקסט בצורה מאוד מתקדמת, הרבה יותר מהחיפוש המובנה של וורד.
מדריך אפשר למצוא כאן
חישוב גימטריה 200 מחשב גימטריה של הטקסט הנבחר בכמה סוגי גימטריות  תוכל לבחור טקסט בכל מקום במסמך ומיד לראות את הערך הגימטרי של המילה בתוך טבלה מפורטת שמציגה ערך גימטרי של כמה סוגים כמו גימטריה רגילה ועם המילוי ועם הסופיות וכן כל מני החלפות אותיות כמו אתב''ש וכו'.
טקסטים קבועים 200 שומר אוסף טקסטים / משפטים נבחרים כדי שיהיו זמינים להוספה למסמך בלחיצת כפתור.  אם באופן תדיר אתה מוסיף למסמך משפטים קבועים, תוכל לשמור את המשפטים בתוך התוסף ולהוסיף אותם למסמך בלחיצה בודדת במקום לעשות העתק הדבק או להקליד אותם.
יישור טורים 280 מיישר טורים עד לאורך שווה בצורה אוטומטית .
מיועד לדפים עם שני טורים.
כולל שינוי מרווח בין פסקאות בצורה ידנית, לחצן קדימה ואחורה לחיפוש אחר דף הבא/הקודם שאינו מיושר. דיוק עד מאית הנקודה, מציג בצורה ויזואלית את ההפרש בין הטורים.
אפשריות מתקדמות חדשות:
הגדלת הטור על ידי הגדלת מרווח בין השורות, לדוגמא אם הטור הימני קטן מהשמאלי ב 5 נקודות תוכל לפזר את 5 הנקודות האלו בין השורות של אותו טור כך שכל שורה תקבל תוספת מזערית של מרווח.
חדש:
1. יישור טורים באמצע העמוד, כלומר עם יש 2 טורים בראש העמוד ואחר כך טור אחד אפשר ליישר את עם התוסף את הטורים שבראש העמוד
2. השוואת הטורים לעמודים שלפני ואחרי, כלומר נוספה אפשרות להורות לתוסף שהטורים  בעמוד יהיה שוים בינהם וגם יגיעו עד לתחתית העמוד כפי שהוגדר בשוליים התחתונים, וכך יהיו כל העמודים בספר שווים.

מדריך אפשר למצוא כאן
כותרות עליונות 200 עיצוב כותרת עליונה של כל עמוד בהתאם לכותרת שמופיעה בגוף הטקסט יצירת כותרת עליונה שונה עבור כל כותרת בגוף הטקסט (ללא הוספת מעבר מקטע), עם אפשרות של מספור עמודים במספרים או באותיות, ועם אפשרות להגדיר את אופן יישור הכותרת ואת אופן יישור המיספור, וכן אפשרות להגדרת גופן של כל חלק וחלק, כולל אפשרות להוסיף טקסט נוסף לפני ואחרי הכותרת כמו למשל שם הספר.
עם אפשרות להוסיף סימנים מיוחדים לכותרת עליונה לצורך קישוט וכדומה, ועם אפשרות להוסיף גבולות לכותרת עליונה.
וכן יש אפשרות שהכותרת עליונה תכלול כותרת ראשית ומשנית כמו למשל "חומש בראשית - פרשת נח", בקיצור מה שבאופן ידני לוקח גם ליודעים כמה שעות - נעשה בכמה שניות!!
אפשרויות מתקדמות חדשות:
1. נוספה אפשרות שהתוכנה תחפש את הפסקה התואמת לסגנון המזהה מתחתית העמוד במקום מראש העמוד.
2. נוספה אפשרות להגדיר מאיזה מקטע יתחיל עיצוב הכותרות ובאיזה מקטע יסתיים, שימושי מאוד כיון שבדפים הראשונים בדר"כ לא נהוג לעשות כותרת עליונה. וכן בסוף הספר בחלק של המפתוחת וכדומה יש הרוצים לשנות את הגדרות הכותרת העליונה.
3. נוספה אפשרות שאם יש שתי פסקאות או יותר התואמות לסגנון המזהה באותו עמוד, שניהם יכנסו לכותרת העליונה בעיצוב של טווח, לדוגמא: סימן א' - סימן ה'.

מדריך אפשר למצוא כאן
כותרות צד 250 יצירת כותרות צד במסמך בידך לבחור האם הכותרת תופיע בצד ימין או בצד שמאל והאם זה יהיה שונה בעמוד זוגי ואי זוגי , שליטה על גופן של הכותרת, ועל מיקום הכותרת ועל גודל התיבת טקסט שמכילה את הכותרת. שליטה ביישור הפסקה של הכותרת צד, עם אפשרות להגדרה שונה עבור עמוד זוגי ואי זוגי.
אפשרות יצירת כותרת ע''י הכנסת קוד בטקסט. תוכל להגדיר את סגנון עבור הכותרות צד, כך שהסגנון יוכל להשפיע על עיצוב הכותרת וכן יהיה אפשר שתוכן הכותרת יופיע בתוכן עינינים.
חדש:
1. אפשרות להגדיר גובה ורוחב תיבת הטקסט של כותרת הצד.
2.לחצן בסרגל להוספת כותרת צד ע''פ המוגדר בחלונית ללא צורך להחזיק את החלונית פתוחה.
3. התוסף תומך ביצירה אוטומטית של כותרות צד גם במסמך עם שני טורים.

מדריך אפשר למצוא כאן
מברשת עיצוב מתקדמת 200 מברשת עיצוב משופרת ביחס למברשת עיצוב המובנית של וורד. יתרון במברשת עיצוב זו על פני המובנית בוורד, מפני שהמובנית בוורד מתבטלת ברגע שעושים שינוי כלשהו במסמך –  כגון לחיצה על אנטר, שינוי גודל פונט, או כל פעולה אחרת במסמך מיד מבטלת את מברשת העיצוב. לעומת זאת המברשת זו נשארת לעבוד גם אחרי שינויים במסמך עד שלוחצים על הלחצן המבטל אותה.
מחליף גופנים אוטומטי 200 מחליף בצורה אוטומטית את הגופן בזמן ההקלדה, כך שכל הטקסט המוקלד יעוצב בגופן נבחר ולא בגופן של הטקסט שמסביב שימושי מאוד עבור יצירת פירוש משתלב דוגמת הגמ' שוטנשטיין, מקל מאוד וחוסך המון זמן בעבודות הקלדה מעין אלו, כולל בחירת גופן וצבע ושאר פרמטרים, עם כמה כפתורי זיכרון גופן מוגדרים  - לשינוי גופן במהירות.
מחלק לטורים 200 מחלק בבת אחת לשני טורים את כל האזורים הצריכים להיות מעוצבים בשני טורים כידוע המסמך בנוי מכותרות ומגוף הטקסט, אם רוצים לעצב רק את גוף הטקסט בשני טורים ואת הכותרות להשאיר בטור אחד צריך לעבור על כל המסמך ולבחור את הטקסט שבין הכותרות ולעצבו בשני טורים.
על ידי תוסף זה אתה פטור מכל הטרחה הנ"ל כל שעליך לעשות זה לבחור סגנון והתוסף יעבור על כל המסמך וכל מקום שמעוצב בסגנון הנבחר יעוצב בשני טורים, כך שאם גוף הטקסט במסמך מעוצב בסגנון 'רגיל', תבחר בתוך התוסף את סגנון 'רגיל', לחץ 'בצע' וכל המסמך יתחלק לטורים בבת אחת.
מחפש סוגריים חסרים 280 כלי למציאת סוגריים חסרים, בצורה מהירה וקלה התוכנה עוברת פסקה פסקה ובודקת אם לכל פתח סוגריים יש בן זוג סגור סוגריים, אם חסר בן זוג, התוכנה תבליט את הפיסקה, ותאיר בצהוב את כל הסוגריים שבפיסקה, בצורה כזו מאוד מהר ובקלות אפשר לזהות את הצריך תיקון.
מחפש סוגריים עגולים, מרובעים ומסולסלים.
עם אפשרות להתעלם כאשר יש יותר סגור סוגריים מפתח סוגריים, שימושי כאשר משתמשים בסגור סוגריים לצורך מספור כמו 1) 2) וכו'
עם אפשרות להגדיר שהתוכנה תחפש בכל פעם במספר פסקאות, שימושי עבור ספרים שיכול להיות שבתוך טווח הסוגריים יש כמה פיסקאות.
מייפה מילוי שורה 200 מייפה את פיזור הטקסט בתוך השורה כך שהרווחים הלבנים יהיו אחידים ולא גדולים מידי. התוסף פועל על הפיסקה שבה נמצא הסמן, או על טווח של פיסקאות נבחרות.
עיקרון הפעולה של התוסף הוא לרווח בצורה עדינה את הגליפים של האותיות שבכל שורה, וכן לרווח בין  האותיות וכך הרווחים שבין המילים יהיו אחידים ולא גדולים מידי.
אפשר להגדיר מקסימום קנה מידה לאותיות, וכן מקסימום רווח בין אותיות.

מדריך אפשר למצוא כאן
ממיר מספרים לאותיות 200 מחליף כל מספר בטווח הבחירה לאותיות עברית עם כלי זה תוכל לבחור תוכן עניינים או אינדקס ולהחליף את המספור ממספרים לאותיות
כולל לשון נקיה, כגון במקום עמוד רע עמוד ער, במקום עמוד רצח עמוד חצר
אין הגבלה על גובה המספור
מספור הפניות מקושרות באותיות עברית 200 מתקן הפניות מקושרות המציגות מספרי עמודים, כך שמספר העמוד יוצג באותיות במקום במספרים גם מעל שצ"ב. כידוע בתוכנת וורד יש מגבלה על מספור עמודים באותיות עברית עד שצ"ב, תוסף זה נותן פיתרון עבור הפניות מקושרות שמציגות מספר עמוד, על ידי התוסף מספר העמוד יוצג באותיות עברית כולל לשון נקיה.
מיספור עד עמוד תתשצ''ב, כולל לשון נקיה כמו במקום עמוד רע''ה עמוד ער''ה.
מספור עמודים באותיות עברית 200 יוצר מיספור אוטומטי של עמודים באותיות עברית בזמן אמת ללא צורך בהפעלה כל שהיא. מיספור רציף עד עמוד תתשצ''ב, כולל לשון נקיה כמו במקום עמוד רע''ה עמוד ער''ה
חדש:
באפשרותך להגדיר אם המספור יופיע בצד החיצוני של העמוד או בצד הפנימי בצד שמאל או בצד ימין וכן את גופן המספור.
הערה: כדי לעשות תוכן עניינים עם מספור באותיות השתמש בתוסף 'תוכן עניינים מתקדם'.

מדריך אפשר למצוא כאן
מספור הערות שוליים באותיות עברית 200 ממספר את ההערות שוליים באותיות עברית ובלשון נקיה גם מעל אות שצ"ב או במספרים. 1. מספור מחדש של כל ההערות שוליים במספרים או באותיות בתבנית של א ב ג וכו' עד א'תתקצט = [1998] כולל לשון נקיה כמקובל בספרי קודש. תוכל למספר את ההערות בכל שלב בעריכת המסמך. [וכל זה ללא שדות SEQ או אחרים שמגדילים את המסמך כיון שכל שדה כזה יש בו כמה עשרות מילים, כפול מספר ההערות, כפול 2.]
2. הגדרות עיצוב: תוכל להגדיר שעיצוב ההפניה של ההערות שנמצאת בגוף הטקסט יהיה אחר מאשר האות של ההערה שנמצאת למטה, וכן אפשר להוסיף סוגר עגול ')' או סוגר מרובע ']' או נקודה אחר האות של ההערה כמקובל בספרי קודש.
3. המספור לא חייב להתחיל מ 1 או א' אלא מכל מספר או אות שתבחר.
חדש:
הסתרה/גילוי הפניות של ההערות שוליים, שימושי כאשר אין צורך באותיות של ההפניות בגוף הטקסט ו/או בהערות.

מדריך אפשר למצוא כאן
מספור רציף 200 ממספר בסדר רציף על פי קודים או כל חיפוש אחר.
 1. אפשר לחפש קודים ולהחליף אותם במספר או באות בסדר עולה.
 2. אפשר לחפש מספרים ולמספר אותם מחדש בסדר עולה.
 3. אפשר להגדיר מאיזה מספר יתחיל המספור.
 4. אפשר לחפש את האלמנטים שאותם צריך למספר על ידי ביטוי חיפוש כמו בחיפוש והחלפה של בוורד, עם או בלי תוים כלליים.
 5. אפשר להגדיר שהמספור יתחיל מחדש אם יש במסמך אלמנט מסויים שאותו מזהים על ידי בטוי חיפוש.

מדריך אפשר למצוא כאן

מציג גופנים 200 גישה נוחה ותצוגה מהירה של כל הגופנים המותקנים במחשב שלך. כפתור לבניית מסמך לדוגמא שמכיל את כל הגופנים שמותקנים במחשב שלך עם שמות הגופנים והמאפיינים שלהם ועם דוגמא של כל האלף בית של כל גופן.
וכן חלונית שמציגה רשימה של גופנים שימושיים שהמשתמש בוחר אותם כדי שלא יצטרך לחפש אחריהם כל פעם כך תוכל לעצב את הטקסטים שלך במהירות בגופנים המעודפים עליך.
מציאת דיבור המתחיל 1200 תוסף ליצירת קישורים בין ספר מקור לספר המפרש אותו על פי דיבור המתחיל. אם יש לנו ספר ועליו פירוש, למשל מדרש רבה ועליו פירוש מתנות כהונה, התוכנה תחפש את כל הדיבורים המתחילים המופיעים במתנות כהונה בתוך המדרש רבה, ותכניס קישור לפני כל דיבור המתחיל במתנות כהונה וקישור מקביל במדרש רבה, והכל בדיוק נפלא ומהירות שיא.

מדריך אפשר למצוא כאן.
מקשי קיצור 200 יצירת מקשי קיצור להפעלת פקודות שבסרגלי התוכנה. על יד כלי זה תוכל להגדיר מקש קיצור עבור כל פקודה ופקודה שבסרגלי התוכנה לעיצוב ספרי קודש המתוארת במסמך זה. התוסף מציג את רשימת הפקודות המופיעות בסרגל המותקן אצלך במחשב ונותן אפשרות להגדיר עבור כל פקודה קיצור מקש שנח לך להשתמש בו.
מריץ מאקרו 350 הרצת פקודות מאקרו נבחרות במסמך הפעיל או על מסמכים רבים התוסף מכיל טבלה של כל פקודות מאקרו הקיימות בוורד, בוחרים אלו פקודות יש להריץ, באיזה סדר והתוכנה מריצה את פקודות המאקרו אחת אחרי השניה, באפשרותך להפעיל את התוסף על המסמך הפעיל או על רשימת מסמכים נבחרת.
שימושי מאוד לטיפול בהרבה מסמכים בבת אחת, חוסך המון זמן.
חובה לגבות את המסמכים לפי הרצת המאקרו.
ניקוד אוטומטי 300 ניקוד אוטומטי של הטקסט הנבחר מאגר של מעל 370,000 מילים , מהיר מאוד וקל לשימוש. המאגר כולל מילים בעברית עכשווית וגם עברית של ספרות חז''ל ורבותינו הראשונים וכן ארמית של הגמרא וארמית של הזוהר הקדוש. אפשרות להוספת מילים פרטיות למאגר (במהירות עצומה), כלי ניקוד ידני, הסרת ניקוד, כלי הוספת טעמים (בבניה), כולל מאגר מילים לפי נוסח הניקוד של ק''ק תימן
המיוחד במאגר זה הוא שיש בו התמקדות מיוחדת במילים ששיכות לספרי קודש הן בארמית והן בעברית, ועוד שהוא המאגר הגדול ביותר שקיים בשוק, ונוסיף לו בעזרת ה' עוד ועוד אלפי מילים מפעם לפעם.

מדריך אפשר למצוא כאן
סדרן סגנונות מתקדם 200 כלי להעתקת סגנונות למסמכים מרובים. יצרתם סגנון חדש, ואתם רוצים להשתמש בו בכל המסמכים שלכם, איך זה אפשרי? על ידי הסדרן המתקדם תוכלו להעתיק סגנון/סגנונות נבחרים למסמכים מרובים בבת אחת.

מדריך אפשר למצוא כאן

עיצוב פסקאות 200 עיצוב פסקאות לפי העיצוב המקובל בספרי קודש הדגשת מילה ראשונה בפיסקה, כניסה בשורה שניה, מרכוז שורה אחרונה, אפשרות לעצב את כל המסמך בבת אחת, מדלג על פסקאות של כותרות או שלא מיושרות לשני צדדים או פסקאות של תוכן ענינים, והכל במהירות עצומה - פחות משלוש דקות לכ600 פיסקאות!
כולל אפשרות להגדיר את הגופן של המילה הראשונה [שבע פרמטרים של הגדרת גופן], כולל אפשרות שההדגשה או הכניסה בשורה שניה תהיה בשתי מילים ראשונות באופן קבוע, או רק בפסקאות של רשימה, כניסה בשורה שניה בשיטה חדשה [ולא ע''י מילה הצבועה בלבן.]
עם אפשרות לעצב את הפסקאות בהערות שוליים, התוכנה תדלג על המספר הסידורי של ההערת שוליים ולא תעצב אותו אם תבחר בכך.

מדריך אפשר למצוא כאן
עורך מסגרות 250  הרחבה וכיווץ של תמונות המשמשות כמסגרת לטקסט, ללא עיוות התמונה. תוסף להתאמת מסגרות לטקסט, אם יש לכם תמונה שאתם שמים מאחורי הטקסט כמסגרת לטקסט, עם התוסף הזה תוכלו לשנות את הרוחב והגובה של התמונה, בלי לעוות אותה, וכך היא תתאים לטקסט.
איך זה קורה? כל הפרטים במדריך זה.
פלג 300 אונקי או דיסק קשיח חיצוני המאפשר להפעיל את התוכנה על כמה מחשבים בתוכנה בגירסת פלג אפשר להתקין את התוכנה על כל מחשב שרוצים, והתוכנה תעבוד רק כאשר הפלג מחובר למחשב. כל הפרטים במדריך זה.
פורס תמונה לשורות 200 פורס תמונה לשורות, ומוסיף אותה למסמך, כדי שהתמנה תוכל לגלוש כמו טקסט. כאשר מדביקים תמונה של טקסט למסמך הוא מופיע כגוש אחד גדול, והטקסט לא גולש מדף לדף ולא מתחלק לשני לטורים וכדומה, על ידי תוסף זה התמונה תהפך לשורות ממש כמו טקסט ותגלוש בצורה יפה במסמך.
מדריך אפשר למצוא כאן
פתיחת מסמכים 200 פתיחת מסמכים באופן שאינם תלוים זה בזה כידוע אם יש כמה מסמכים פתוחים בוורד, ומפעילים באחד המסמכים איזה פקודה שהביצוע שלה לוקח כמה דקות, אי אפשר לגשת בדקות אלו למסמכים אחרים, כיון שהם הופכים להיות חסומים כל זמן הפעולה, אף שהפעולה לא מתבצעת בהם אלא במסמך אחר לגמרי.
וכן אם וורד קורס מאיזו סיבה, כל המסמכים נסגרים ולא רק המסמך שגרם לשגיאה, וזה יכול לאבד נתונים בכל המסמכים שהיו פתוחים באותה עת.
בתוסף החדש תוכלו לפתוח כל מסמך באופן בלתי תלוי במסמכים אחרים, ואם מתבצעת בו איזו פעולה ארוכה יהיה אפשר בינתיים לנצל את הזמן ולהמשיך לעבוד על מסמכים אחרים, וכן אם יקרוס איזה מסמך זה לא יגרום לקריסת שאר מסמכים.
קבוצת עיצוב 200 פקודות לעיצובים שימושיים בוורד במהירות ובקלות הפיכת תוים של אנגלית לעברית - אם הקלדת בטעות כשהמקלדת היתה על מצב אנגלית,
 הגדלת או הקטנת הטקסט הנבחר בחצי נקודה - דבר בלתי אפשרי בוורד אם יש בתוך הטקסט כמה גדלים של גופנים,
הקפת טקסט נבחר בסוגריים מרובעים או עגולים או מרכאות, שינוי העיצוב של טקסט המוקף בסוגריים הנ''ל לעיצוב נבחר, שינוי עיצוב גופן בכל מקום שהטקסט מוקף בסוגריים - לגופן הנבחר.
כולל כלי לעריכה מהירה של מפריד הערות שוליים.
חדש:
הגדל/הקטן מרווחים בין מילים בטקסט הנבחר.

מדריך אפשר למצוא כאן
קישורים לאוצר החכמה 250 תוסף היוצר קישורים לפתיחת ספרים של אוצר החכמה. בלחיצה על הקישור הספר של אוצר החכמה נפתח בעמוד המדוייק. ראו הדגמה במדריכים.
מתאים לאוצר החכמה גירסה 12 וגירסה 14 בלבד.
קישורים  200 יצירת קישור לכל מקום באותו מסמך ולכל מקום במסמך אחר. בלחיצה על הקישור נפתח המסמך הרצוי בדיוק במקום הרצוי.
קל אקורד  300 תוסף לכתיבת אקורדים לשירים המוקלדים במסמך וורד בקלות ובמהירות
 1. ממשק לבחירת האקורד הרצוי, אין צורך להקליד את האקורד
 2. אקורדים אחרונים שהיו בשימוש נשמרים, לצורך שימוש חוזר במהירות
 3. האקורד זז ביחד עם האות שהוא שייך אליה
 4. אפשרת להקליד איזה אקורד שרוצים גם אם הוא לא סטנדרטי
 5. דרישות מערכת: וינדוס 7 ומעלה עדכני, אופיס 2019 עדכני. או אופיס 365 עדכני.
מדריך אפשר למצוא כאן
שעה של שיעור פרטי או תמיכה 200 60 דקות בהם תוכל לשאול שאלות ולקבל תשובות בכל עינין. בשיעור תוכל לקבל עזרה בוורד או בתוכנות אחרות או בהפעלת המחשב באופן כללי. כמו כן תוכל לשאול ולקבל עצות בעימוד ספרי קודש וכיצד לייעל ולמהר את העבודה שלך.
העצות שמקבלים בשיעור חוסכות עשרות שעות עבודה מייגעות, והופכות את העבודה ליעילה ומהירה פי כמה.
שאל כל שאלה שמטרידה אותך - ותקבל תשובה מקצועית.
השיעור מתבצע דרך שליטה מרחוק.
תוכן עניינים מתקדם 280 כלים ליצירת תוכן עניינים מתקדם כמקובל בספרי קודש כלי לסימון מהיר של מילים שיופיע בתוכן עניינים גם אם אלו מילים בתוך פסקה ללא צורך להחיל על הפסקה כולה סגנון של כותרת. עד 4 רמות תוכן.

יצירת תוכן עניינים מותאם אישית כמקובל בספרי קודש, תוכן עניינים זה שונה מאוד מהתוכן עניינים של וורד בכמה מאפיינים מהותיים:

1. בוורד כל פריט בתוכן העניינים מקבל פסקה בפני עצמה, לעומת זאת על ידי תוסף זה אפשר להגדיר שחלק מהפריטים יהיו מקובצים בפסקה אחת.
2. בוורד כל הפריטים מקבלים אחריהם מספור/טאב או שכולם לא מקבלים, על ידי תוסף זה אפשר להגדיר שחלק יקבלו טאב/מספור וחלק לא.

בתוסף זה יש את כל האפשרויות הנ''ל ועוד:

1. תוכן העניינים נבנה ע''י רשימה של סגנונות ברמת פסקה או תו, דבר זה מאפשר שבתוכן העניינים יופיע פריט שהוא חלק מפסקה (בלי להשתמש בשדות TC)
2. יש אפשרות להגדיר מה יפריד בין פריטי תוכן העניינים: מעבר פסקה, טאב, מספור, טקסט, סמל [כמו הסמלים השונים שיש בגופן גוטמן לוגו למשל]. אפשר להוסיף כמה מפרידים יחד, ואפשר להגדיר איזה סגנון יחול על כל אחד מהם.
3. אפשר להגדיר איזה סגנון יחול על כל פריט בתוכן העניינים וזה לא ישפיע על המספור או כל מפריד אחר המצורף לאחריו או לפניו.
4. כל ההגדרות נשמרות ואפשר להשתמש בכל הזדמנות ללא צורך להגדיר מחדש.
5. בוורד איך דרך לעצב את מסלול הטאב ואת המספור בצורה נפרדת מהעיצוב של שאר הפסקה, בתוסף זה כל חלק מעוצב בפני עצמו: הטקסט בנפרד והטאב בנפרד והמספור בנפרד.
6. התוכן העניינים שבדוגמא הוא רק אחת מהצורות הרבות שאפשר לעצב את תוכן העניינים עם התוסף, ההגדרות בתוסף מאוד גמישות כך שאפשר ליצור מגוון רחב של סוגי תוכן עניינים ככל אשר תמצאו בספרי הקודש.
7. ועוד שיכלולים רבים...

מדריך אפשר למצוא כאן

תוספים לאקסל

שם המוצר מחיר בשקלים תיאור כללי רשימת פקודות
מספור אוטומטי 150 תוסף לאקסֵל:
יצירת מספור רציף.
עמוד בכל תא בגליון וובסרגל ציין מאיזה ועד איזה מספר תרצה שהתוכנה תמספר, לחץ 'בצע' התוסף יצור מספור רציף כמבוקש. תוכל לבחור אם המספור יהיה במספרים או באותיות עברית כמו: א' ב' ג' ד' וכו'.
ספירת מילים ותוים + חישוב שכר 200 תוסף לאקסֵל:
מציג בשורת המצב את מספר המילים והתוים שיש בגיליון הפעיל + מחשב שכר עבור מספר התוים שהוקלדו.
כמו שבוורד אתה רואה בכל רגע נתון את מספר המילים והתוים שיש במסמך בשורת המצב, כך גם באקסֵל אתה רואה מס' התוים והמילים שיש בגליון הפעיל בשורת המצב בכל רגע נתון.
ועוד דבר אתה יכול לציין תעריף שכר עבור תו והתוכנה מראה לך בזמן אמת כמה שכר מגיע לכך עד עכשיו לפי מספר התוים שהקלדת. [בהמשך אולי נוסיף תכונה זו גם לוורד.]

תוכנות עצמאיות

שם המוצר מחיר בשקלים תיאור כללי רשימת פקודות
המשקיף 750 תוכנת בקרה ופיקוח המיועדת למנהלי משרדים, בעלי חנויות ומפעילי מכונים

הבהרה: התוכנה פותחה במתכונתה להתקנה במחשב האישי כהגנה ובקרה. בשימושים אחרים פעמים שיש צורך להודיע למשתמשים הנוספים על פעילות התוכנה במחשב. לכן, בכל מקרה על מתקין התוכנה והמשתמש בה לברר את חוקיות השימוש וההתקנה, והוא מודע לכך כי השימוש וההתקנה הינם על אחריותו בלבד!
מה היא התוכנה?
התוכנה הינה חדר בקרה, המאפשר לכם לפקח שהעבודה מתנהלת כסדרה והכל כשורה, בחדר הבקרה נאספים נתונים כפי שיובא להלן, ואתם יכולים לעמוד על סדרי העבודה וטיבה באופן יעיל.
איך עובדת התוכנה?
1. אין אפשרות גישה לתוכנה רק למתקין התוכנה. וכנה רק למתקין התוכנה.
2. אין סימנים במחשב שהתוכנה עובדת ברקע. 3. התכונה אוגרת היסטוריה של פעולות שנעשו במחשב ומציגה אותה ביומן מה ביומן?
 • כל ההפעלות של המחשב נשמרות עם תאריך ושעה
 • תחת כל הפעלה נשמרת רשימה של קבצים 1) שנפתחו 2) שונו 3) נוצרו 4) נמחקו עם ציון תאריך ושעה.
 • תצוגה מקדימה לקבצים נבחרים ברשימת הקבצים הנ"ל שבה אפשר לראות את תוכן הקובץ ללא צורך לפתוח אותו.
 • רשימת תוכנות שנפתחו בכל הפעלה עם ציון תאריך ושעת הפתיחה ושעת הסגירה.
4. אופציה ליצירת צילומי מסך כל פרק זמן, למשל 5 דקות.
5. אופציה לשליחת צילומי המסך לכתובת מייל מסויימת כל פרק זמן, למשל כל שעה ישלחו כל צילומי המסך שנוצרו מהשליחה הקודמת.
6. התוכנה בניה לעבוד גם במחשב עם מספר רב של משתמשים, המידע עבור כל משתמש מוצג ביומן בצורה נפרדת.
7. ועל כולנה, התוכנה בנויה באופן שלא תאט ותעיק על הפעלת ומהירות המחשב.
ניהול כולל גירסה שולחנית: 1000 ש"ח.

גירסת רשת: 100 ש"ח לחודש למשך שנה לפחות.
ניהול רשימת אברכים/אנשי קשר ויצירת קובץ מסב לזיכוי או חיוב. גירסה שולחנית:
 • טבלה של אברכים/אנשי קשר/תורמים עם כל פירטיהם האישיים ופרטי חשבון הבנק שלהם.
 • יצירת קובץ מס"ב לחיוב או זיכוי עבור אנשי קשר נבחרים.
 • במקביל לקובץ המס"ב, נוצר קובץ CSV הנפתח באקסל, שבו מפורטות כל התנועות שבקובץ המס"ב.
גירסה רשת:
 • טבלה של אברכים/אנשי קשר/תורמים עם כל פירטיהם האישיים ופרטי חשבון הבנק שלהם.
 • יצירת קובץ מס"ב לחיוב או זיכוי עבור אנשי קשר נבחרים.
 • הקובץ נשמר בשרת וניתן להורדה בכל עת.
 • כל התנועות נשמרות במסד נתונים.
 • יצירת דוחות של תנועות מתאריך ועד תאריך.
 • אצל כל איש קשר אפשר לראות את התנועות השייכות אליו.
 • כניסה למערכת מכל מחשב או סמטפון על ידי שם משתמש וסיסמה.
 • כמה משתמשים יכולים להשתמש במערכת במקביל ללא הפרעה אחד לשני.
מדריך אפשר למצוא כאן
קטלוג ספרים 500 ניהול אוצר הספרים תוכנה לניהול אוצר הספרים, אם יש לכם בית מדרש אחד או יותר  שיש בו הרבה ספרים שתרצו  לנהל בצורה יעילה וחכמה התוכנה הזו בדיוק בשבילכם:
 • טבלת ספרים עם כל פרטי הספר. כמו שם, מחבר, הוצאה, שנת הדפסה, מקום הדפסה וכו'
 • כל ספר יכול להכיל ספרי משנה, שימושי עובר ספרים כמו קובץ מפרשים המכילים מספר ספרים בכרך אחד.
 • טבלת תגיות, אפשר להצמיד לכל ספר תגית אחת או יותר.
 • אפשר לציין בכל ספר לאיזה בית מדרש הוא שייך
 • אפשר לציין בכל ספר באיזה מדף הוא נמצא,  מה צבע המדף ומה מספרו.
 • אפשר לציין בכל ספר מה מצבו, תקין, קרוע, נגנב וכו'
 • כל טבלה אפשר לייצא לוורד או אקסל. וכמובן להדפיס ולשים בבית המדרש לתועלת הלומדים שימצאו את הספר המבוקש בקלות ובמהירות.
 • דוחות, אפשר לראות את כל הספרים השייכים למדף מסויים, או לתגית מסויימת, או למצב מסויים כמו קרוע/תקין/נגנב וכו', או לבית מדרש מסויים.
 • הדוחות ניתנים לייצוא לוורד ואקסל ולהדפסה.
שינוי שם לקבצים רבים 200 משנה את שמם של קבצים רבים בבת אחת, נח לשינוי סיומות של קבצים וכדומה. לדוגמא יש לך הרבה קבצים עם סיומת מסויימת ואתה רוצה להחליף לכולם את הסיומת, וכן אם יש לך הרבה קבצים שאתה רוצה להחליף לכולם בתוך השם שלהם משהו על דרך של 'חפש את' ו'החלף ב...' אתה יכול בלחיצת כפתור.
וכן אפשר להוסיף לפני/אחרי השם מספור רציף, וכן אפשר להחליף את השם הישן במספור רציף, ותוכל לבחור אם המספור הרציף יהיה בתבנית של 1, 2, 3 ... או בתבנית של 001, 002, 003 ... שזו אפשרות טובה למגיהי ספרי תורה למשל ששכחו לסרוק עמוד בספר תורה או שסרקו את אותו העמוד פעמיים ונאבד להם כל הרצף של שמות הסריקות.
תאימות: מתאים לחלונות XP ומעלה.
חדש:
   1. אפשרויות חדשות לסידור נח של רשימת הקבצים לשינוי שם.
   2. נוספות תבניות מספור חדשות כמו הוספת אפסים עוקבים עד 7 ספרות.
תוכנת חיפוש 500 חיפוש במסמכי וורד אקסֵל ואחרים בצורה מתקדמת. ע''י תוכנה זו תוכל לחפש במהירות בתוכן המסמכים שלך, התוכנה תומכת בשאילתות מורכבות כפי שיפורט במדריך התוכנה.  
שיטת החיפוש של התוכנה:
התוכנה מחפש במהירות עצומה בתוכן המסמכים, דבר זה מתאפשר הודות לאינדקס, שהוא בעצם סיכום ותמצות של תוכן המסמכים שלך. כפי שמפורט במדריך התוכנה, באפשרותך ליצור כמה וכמה אינדקסים שכל אחד מהם יכלול בתוכו מאות או אלפי מסמכים. כך תוכל לבנות אינדקס נפרד עבור כל נושא, ובדומה לתוכנות חיפוש הידועות 'אוצר החכמה' ו'פרוייקט השו"ת' שבהם המשתמש מסמן באלו מאגרים יתבצע החיפוש. התוכנה נוחה מאוד לשימוש ובעברית כמובן. נפח האינדקס קטן וחוסך בשטח דיסק.  
שיטת בניית האינדקס:
כאשר התוכנה סורקת מסמך כל שהוא היא מתעלמת מתוי ניקוד ותוי טעמים, כך שתוכל לחפש גם בטקסטים מנוקדים כאילו היו לא מנוקדים. לאינדקס נכנסים רק אותיות בעברית ואנגלית וכן מספרים, ולא תוים כלליים כיון שהם בשימוש מאפייני השאילתא.
חדש !!
התוכנה מחפשת גם בקבצי PDF, החיפוש הוא 'טבלאי', מתאים גם למאגרים גדולים כמו ספרי היברו-בוקס.
מתאים גם להרבה קבצי PDF עם טקסט משובש.

מדריך אפשר למצוא כאן
זיהוי תוים 600 תוכנת OCR הממירה תמונה לטקסט. ע''י תוכנה זו תוכל לבחור תמונות ו/או קבצי PDF ולהמיר אותם לטקסט, התוכנה כוללת אפשרות של אימון התוכנה, כלומר אפשר ללמד את התוכנה איך לזהות כתבים וגופנים חדשים לפי הדרישה והצרכים היחודיים שלך.
המיוחד בתוכנה זו שהיא נבנתה מהתחלה עבור השפה העברית ועבור האותיות העבריות בהתאמה מלאה הן לכתב אשורי והן לכתב רשי.

מדריך אפשר למצוא כאן
לימוד אנגלית 300 תוכנה להעשרת אוצר המילים באנגלית בשיטה מיוחדת. בונה אוצר מילים על פי טקסט באנגלית המוצג בכל חלון במחשב, למשל בדפדפן, התוכנה מציגה רשימה של כל מילות הטקסט, לפי סדר ABC, כל מילה מופיעה רק פעם אחת, ליד כל מילה מופיע התרגום שלה לעברית.
גם אם החלון מכיל טקסט מעורב של עברית ואנגלית, התוכנה תציג רק מילים באנגלית עם התרגום שלהן, ותתעלם ממילים בעברית.
עם אפשרות להשמעת המילה באנגלית, ללימוד ההגיה הנכונה. התוכנה עוקבת אחר הלימוד, ומציגה רק מילים חדשות, מילים שהמשתמש כבר יודע לא מוצגות.
התוכנה זקוקה לחיבור אינטרנט לצורך התרגום, עם גישה לאתר של תרגום גוגל.

מדריך אפשר למצוא כאן
סטופר מתקדם 200 תוכנת סטופר מתקדמת למדידת אורך זמן עבודה וכדומה אפשר לפתוח סטופר אחד או יותר ללא הגבלה, לכל סטופר יש שם יחודי.
כל סטופר מכיל הסטוריה של התחלה ועצירה והמשך של הפעולה.
תוסף לתוכנת תג 'עיגון חלונות' 200 תוסף עיגון חלונות לתותוסף עיגון חלונות לתוכנת תג והוצאת חלון מחוץ לתוכנה.

עיגון חלונות

רבים רגילים מסביבת העבודה של ווינדווס 10 לתפוס את החלון ולגרור אותו לפינת המסך כדי שהוא 'ידבק' לשם על חצי מסך - מה שנקרא 'עיגון' [מלשון עוגן ובלועזית Dock (=מזח)]. דבר זה מאוד מצוי גם כן בתוכנות אחרות.

בתוכנת תג אנחנו לא יכולים לעשות זאת, ורק משתמשים באופציה של חלון/פרוש - שזה פורס את הקבצים אחד ליד השני. בשביל לפרוש אותם אחד מעל השני כבר צריך לזה סקריפט.

כאן אנחנו מדברים על משהו אחר.

זה לא סקריפט, אלא תוכנה חיצונית שמגיבה לפעולה שלך ונותנת לך אפשרות דינאמית לעגן את החלון במיקום ובתצוגה הרצויים.

ממש חידוש מרענן ומיוחד.

הוצאת חלון מחוץ לחלון התוכנה הראשי

אחד מהדברים שמאוד היינו רוצים שיהיה בתוכנת תג זה האפשרות להוציא חלון מחוץ לחלון הראשי של תוכנת תג. אבל דבר זה בלתי אפשרי.

עם התוסף הזה ניתן לעשות זאת [עם מגבלות מסויימות] - ובעיקר ניתן להציג את חלונות התצוגה מחוץ לחלון הראשי של תוכנת תג, כגון במסך השני. דבר זה שימושי לזמן העימוד שאפשר להציג את חלון העימוד מחוץ לחלון תוכנת תג.

מדריך אפשר למצוא כאן

תוכנות חינמיות

שם המוצר תיאור כללי מידע נוסף
לוח טהרת המשפחה (ממוחשב) סימון תאריכים בצורה נוחה וקלה ניתן להורדה כאן.
לוח מעשר כספים (ממוחשב) חישוב הוצאות והכנסות כולל שליטה בגובה סכום המעשר חישוב אוטומטי על ידי נוסחאות. ניתן להורדה כאן.

מבצעים - חבילות בהנחה

שם המוצר מחיר תאור כללי פירוט
סט במבצע 1500 ש''ח
במקום 1930 ש''ח
הנחה של 430 ש"ח
לקט של כלים הכרחיים ביותר לעיצוב ספרי קודש בוורד. רשימת כלים הנכללים בסט זה:
1. עיצוב פסקאות
2. כותרות עליונות
3. מספור עמודים באותיות עברית
4. יישור טורים
5. השוואת עמודים
6. כותרות צד
7. מספור הערות שוליים
8. קבוצת עיצוב
9. מחלק לטורים
סט גדול במבצע 2500 ש''ח
במקום 3060 ש''ח
הנחה של 560 ש"ח
לקט מורחב של כלים הכרחיים ביותר לעיצוב ספרי קודש בוורד. רשימת כלים הנכללים בסט זה:
1. כל הכלים שבסט במבצע - 9 כלים.
2. עורך מסגרות
3. מייפה מילוי שורה
4. הגה ותיקון מסמכים
5. תוכן עניינים מתקדם

סך הכל 13 כלים מקצועיים
סט ענק במבצע 3900 ש''ח
במקום 4640 ש''ח
הנחה של 740 ש"ח
לקט מורחב יותר של כלים הכרחיים ומקצועיים לעיצוב ספרי קודש בוורד. רשימת כלים הנכללים בסט זה:
1. כל הכלים שבסט במבצע - 9 כלים.
2. כל הכלים שבסט גדול במבצע - עוד 4 כלים.
3. ניקוד אוטומטי
4. אינדקס בקליק
5. מחפש סוגריים חסרים
6. מחליף גופנים אוטומטי
7. מקשי קיצור

סך הכל 18 כלים מקצועיים
לקט בבחירה אישית 15 אחוז הנחה בקניית 10 מוצרים ומעלה. בחר 10 מוצרים ומעלה מתוך הקטלוג, ותוכל לקבל הנחה של 15 אחוז. חל על כל התוספים והתוכנות שבקטלוג זה.
תוכנה לזיהוי תוים OCR  + תוכנת חיפוש 990 ש''ח
במקום 1100 ש''ח
הנחה של 110 ש"ח
תוכנה לזיהוי תוים OCR - להמרת תמונות וקבצי PDF לטקסט מוקלד.
תוכנת חיפוש - לחיפוש במסמכים ובתוכן קבצים במהירות.
חבילה מומלצת למהדירי ספרים, לתלמידי חכמים וללמודים, ולעורכים תורניים.
סט לעורך התורני 1400 ש''ח
במקום 1700 ש''ח
הנחה של 300 ש"ח
לקט של כלים הכרחיים ביותר לעריכה התורנית. רשימת כלים הנכללים בסט זה:
1. הגה ותיקון מסמכים.
2. מחפש סוגריים חסרים.
3. ניקוד אוטומטי.
4. מריץ מאקרו.
5. חיפוש רג'קס.

לפרטים נוספים ולהזמנות פנה למייל הבא:

yaakobov001@gmail.com

תנאי שימוש ואחריות

 1. תמיכה
  1. תמיכה תתבצע רק דרך שליטה מרחוק.
   • תמיכה בטלפון תהיה רק עבור שאלות פשוטות שאין צורך בשליטה מרחוק כדי להבין את השאלה ו/או להסביר את התשובה.
  2. הלקוח זכאי לקבל תמיכה חינם למשך שנה
   • רק עבור בעיות בהפעלת התוכנות עצמן, ולא עבור בעיות בהפעלת הוורד או הוינדוס וכדומה, עבור בעיות אלו תינתן תמיכה בתשלום לפי חשבון של 200 ש"ח לשעה.
   • אחרי שנה התמיכה תהיה בתשלום, לפי חשבון של 200 ש"ח לשעה.
  3. לקוח המוצא באג בתוכנה יכול לפנות אלינו במייל, עם תיאור מפורט ומדוייק של הבאג, ואנו נתקנו בהקדם האפשרי, ונשלוח ללקוח גירסה מתוקנת - חינם.
   • במידה והפניה תגיע אחרי שכבר יצאה גירסה חדשה לתוכנה -  גירסה מתוקנת תהיה בתוספת תשלום על השידרוג.
   • במידה והבאג נגרם בגלל באג בוינדוס או באופיס וכדומה ולא בתוכנה עצמה - אנו נשתדל לעשות מאמץ לסדר את העינין, אך אין התחייבות לתקן ו/או לעקוף באגים מסוג זה, והגירסה המתוקנת תהיה בתוסף תשלום.
 2. גירסת קוד נגדי
  1. לאחר פירמוט הלקוח זכאי לקבל קוד נגדי חינם, אלא אם כן בין פירמוט לפירמוט עברו פחות מ-6 חודשים, שבמקרה זה הקוד הנגדי יעלה 50 ש"ח לכל תוכנה.
  2. לאחר שמחשב יוצא מכלל שימוש, הלקוח זכאי לקבל קוד נגדי חינם עבור מחשב חילופי. אם גם המחשב החילופי יוצא מכלל שימוש, קבלת קוד נגדי חדש תעלה 100 ש"ח לכל תוכנה.
  3. העברת תוכנה ממחשב שלא יצא מכלל שימוש, למחשב חילופי, תעלה 100 ש"ח.
  4. קבלת קוד נגדי חינם, שהוזכרה לעיל, היא עד 5 שנים מרכישת התוכנה, לאחר תקופה זו על הלקוח לשדרג את התוכנה לגירסה האחרונה ואז יוכל לקבל קוד נגדי.
 3. גירסת פלאג
  1. הרוכש גירסת פלג והפלג נאבד או יצא מכלל שימוש, צריך לקנות את התוכנה והפלג שוב במחיר מלא.
  2. עלות הפלאג 300 ש"ח לכל תוכנה [כמה תוספים לוורד - נחשבים לתוכנה אחת, כיון שיש להם תוכנת התקנה אחת].
  3. מידע נוסף על גירסת פלג ראה כאן
 4. כללי
  1. על הלקוח לגבות את קבצי ההתקנה שקיבל, כדי שיוכל להתקין את התוכנות שלו מחדש לאחר פירמוט המחשב, או במקרה שהמחשב יצא מכלל שימוש ורוצה להתקין במחשב חילופי. אם הקבצים אבדו - יצטרך לרכוש את התוכנות מחדש.
  2. התקנת התוכנות במחשב וירטואלי מחייבת רכישת גירסת פלאג.
  3. התקנת או הסרת התוכנות תתבצע רק דרך שליטה מרחוק.
  4. הלקוח לא יכול להעביר את הבעלות על התוכנות לאחרים בין בתשלום ובין בחינם, בין בגירסת קוד נגדי ובין בגירסת פלג.
  5. הרוכש גירסת קוד נגדי ורוצה לעבור לגירסת פלאג, עליו לשדרג תחילה לגירסה האחרונה של אותה תוכנה, וכן לתת גישה למחשב בשליטה מרחוק, כדי לעשות הסרת רשיון לגירסת הקוד הנגדי.
  6. המחירים בקטלוג זה כוללים מע"מ
  7. המחירים בקטלוג זה הם עבור התקנה במחשב אחד בלבד, ורק בגירסת פלג אפשר להתקין בכמה מחשבים.
  8. אין התחייבות שהתוכנות או התוספים יעבדו על וינדוס פרוץ או אופיס פרוץ.
  9. הרוכש תוכנה או תוספים, יכול להתנסות בהם במשך 7 ימים, אם אחרי זה לא יהיה מרוצה, יוכל לקבל כספו חזרה חוץ מ-100 ש"ח לכל תוכנה [כמה תוספים לוורד - נחשבים לתוכנה אחת, כיון שיש להם תוכנת התקנה אחת]
   • על הלקוח לספק שליטה מרחוק לצורך הסרת הרשיון מהמחשב.
   • תקף בגירסת קוד נגדי בלבד ולא בגירסת פלאג.
   • לא תקף בתוספים או תוכנות שעברו התאמה אישית.
  10. אין התחייבות שהתוכנות או התוספים שנרכשו בעבר - יעבדו על גירסאות חדשות של וינדוס או אופיס - שלא היו קיימות בעת רכישת התוכנות או התוספים.
   • הרוצה לעבור לגירסת אופיס או וינדוס חדשה, עליו לברר תחילה מה יהיו ההשלכות של המעבר על התוכנות או התוספים שרכש.
   • תמיד אפשר להשיג תוכנות ותוספים עדכניים המתאימים לכל גירסאות האופיס והוינדוס החדשים ביותר.